Pager je malý kapesní přijímač zpráv. Používá se v mnoha oblastech, nejčastěji ve zdravotnictví, průmyslu, hotelech a restauracích. Častými uživateli jsou záchranné složky, především hasiči a lékařská záchranná služba.

V současné době jsou nejpoužívanější textové pagery. Existují ale také hlasové, numerické a tónové  a další druhy pagerů.

textový pager Daviscomms Bra808 s GSM a GSP

PAGERY S GSM MODULEM
V posledních letech se začínají rozšiřovat pagery se zabudovaným GSM modulem. Využívají výhod pagerů, pokud jde o rychlé a účinné svolání většího množství lidí, ve spojení s možností automatického a manuálního potvrzení příjmu pomocí SMS a GPRS. V některých případech mají zabudovaný i GPS přijímač, tísňové tlačítko atd. Ideální jsou tak především, ale nejen, pro různé záchranné složky.

textový pager/komunikátor Daviscomms Bravo 808 s GSM a GPS

 

7900b

pager Multitone MIT870

TEXTOVÉ (alfanumerické) PAGERY
Umožňují příjem textových zpráv, obvykle do délky 500 nebo 1000 znaků, vyjímečně i více. Pager má zpravidla paměť na několik desítek zpráv. Po jejím zaplnění se nejstarší zprávy při příchodu nových automaticky mažou, takže není nutné se o to nijak starat. Pokud je obsah nějaké zprávy důležitý, lze ji uložit do archívu a pak není automaticky vymazána.

textový pager Commtech 7900

textový pager Multitone MIT870

 

 

 

 

pager Swissphone RE429NT+
pager Multitone RPR750

HLASOVÉ PAGERY
Dokáží přijmout hlasovou zprávu a někdy k tomu mají i displej pro textové zprávy (např. pager Multitone RPR750). Hlasová zpráva se ozve ze zabudovaného reproduktoru. Výhodou je, že hlasovou zprávu může, pokud je to účelné, přijmout v jeden okamžik více příjemců (samozřejmě jen ti, kterým je určena), takže hlasový pager je vlastně takový místní rozhlas do kapsy. Důležitou informaci lze hlasově sdělit velkému množství lidí. To je velmi praktické například pro lékaře nebo hasiče a záchranáře a také v případě různých krizových situací - například požárních poplachů ve velkých budovách apod.
Hlasový pager obvykle má paměť pro přijaté hlasové zprávy, takže je možné si je opakovaně přehrát.

hlasový pager Swissphone RE425NT+

hlasový a textový pager Multitone RPR750

 

 

 

 

pager Daviscomms Bravo 502

NUMERICKÉ PAGERY
Mají pouze číslicový displej, který obvykle slouží ke zobrazení telefonní linky, na kterou má majitel pageru zavolat. V dnešní době se již tolik nepoužívají, obvykle se přechází na textové pagery, které mají větší uplatnění.

numerický pager Daviscomms Bravo 502

 

pager Commtech 4150
Crystalcall_Beltclip_Pager

TÓNOVÉ PAGERY
Nemají displej, na přijetí zprávy ragují pouze akusticky (pípáním) a vibrací. Dnes se tento typ pagerů používá pouze v restauracích pro přivolání číšníka do kuchyně, kdy pípání je vypnuto, aby nerušilo hosty. I u nás již lze v celé řadě lepších restaurací spatřit za opasky číšníků pagery.

tónový pager Commtech 4150

tónový pager Leetek CrystalCall

 

telemetrický pager Daviscomms TMR1P

TELEMETRICKÉ PAGERY
Speciální pagery pro průmyslové využití. Obvykle obsahují dálkově ovládané výstupy (O.K. nebo relé) a také sériový výstup RS232. Přes radiovou pagingovou síť je tak možné dálkově zapínat/vypínat jiná zařízení, buď jednotlivě, nebo i ve velkých skupinách. Stejně tak je možné pomocí sériového rozhraní přenášet data jednotlivým, nebo skupině zařízení. Často se toho využívá například u světelných panelů.

telemetrický pager Daviscomms TMR1P

 

Pager-reproduktor Visiplex VNS2125

BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY
Speciální pagery s hlasovým výstupem a připojeným reproduktorem. Slouží k vytvoření sítě bezdrátového místního rozhlasu pro budovy, průmyslové, univerzitní areály apod. Výhodou je snadná a rychlá (tzn. i levná) instalace i na větším území a možnost kombinace s konvenčními pagery, což je užitečné např. v případě různých kalamit, krizových situací apod.

bezdrátový reproduktor Visiplex VNS2125

 

Další informace o pagingu můžete nalézt také na www.paging.cz

Nejvýznamnějším dodavatelem pagerů na českém trhu je firma:

MULTITONE CZ spol. s r.o.
Business Park Košíře
Jinonická 80, 15800 Praha 5
email.: info@multitone.cz web: www.multitone.cz